På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Högalid 5:2

Parkering

För att lösa bostadsrättsföreningarna problem med bilparkering invid Gruvvägen har det bedömts som lämpligt att utöka befintliga parkeringsplatser och ta delar av parkmark i anspråk.

En behovsbedömning för detaljplanen har gjorts i samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 6 kap 11§. Planen har bedömts att inte medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.

Detaljplanen upprättades med normalt planförfarande. Samråd om planen pågick under november till december 2008. Utställning skedde februari till mars 2009. 

Miljö- och byggnämnden antog detaljplanen den 11 juni 2009.

Planen har vunnit laga kraft den 14 juli 2009.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07