På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Jägarskolan 8:1 och Industrin 9:8, del av, Skjutbaneområdet

Etapp 1 - Bostäder

Kiruna kommun har ett stort behov av att bygga fler bostäder till följd av gruvans expansion och en viss befolkningsökning i kommunen. Det är med andra ord ett starkt allmänt intresse att bostäder uppförs snabbt.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i det så kallade Skjutbaneområdet. Detta planområde är tillsammans med planområdet för nya stadshuset de första att planeras inom nya Kiruna. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan väster om Kurravaaravägen med Skjutbaneområdet och vidare mot nya Kiruna centrum. Planen utgör en första etapp i utbyggnaden av Skjutbaneområdet.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2014-06-18, § 146.

Efter överklaganden vann planen laga kraft 2015-05-14 enligt Mark- och miljödomstolens beslut 2015-04-22 i mål nr P 3031-14. 

 

Innehållsansvarig: Sara Aspvik Thelin

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07