På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Jägarskolan 8:5 med flera

Bostad, kontor, handel med mera

Detaljplan för del av Jägarskolan, del av Jägarskolan 8:5 m fl, bostäder, kontor har 2012-01-12 vunnit laga kraft.

Miljö- och byggnämnden antog 2011-12-15 §, 264-11, detaljplan för del av Jägarskolan, del av Jägarskolan 8:5 m fl, bostäder, kontor och handel med mera samt upphävande av del av detaljplan del av Jägarskolan 8:5. Detaljplanen har 2012-01-12 vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga verksamheter samt nya möjliga verksamheter såsom vård, bostäder och handel.

Detaljplanen möjliggör också viss tillbyggnad av befintliga byggnader och mindre byggrätt för ny bebyggelse. Delar av planområdet upphävs.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07