På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Jordschaktaren 15

Skola, kontor, handel med mera

Kiruna Näringsfastigheter AB (dotterbolag till Kirunabostäder AB) har förvärvat fastighet Jordschaktaren 15 från Kiruna kommun och vill via fastighetsreglering överföra fastighet Jordschaktaren 15 till fastighet Jordschaktaren 18. Enligt gällande detaljplan är Jordschaktaren 15 planlagd för allmänt ändamål.Syftet med planen är att ändra fastighetens användning, från allmänt ändamål till kontor, handel, skola samt idrott för att möjliggöra fastighetsreglering. Fastigheten ligger i Kiruna centrum och har tidigare uteslutande använts för skolverksamhet. I dagsläget bedrivs förskole-, kontors- samt idrottsverksamhet inom fastigheten. 

Miljö- och byggnämnden har 2013-02-07, § 19-13, antagit detaljplan för Jordschaktaren 15 i Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2013-03-14.   

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07