På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Jukkasjärvi 59:2, Icehotel

Turistisk verksamhet

Miljö- och byggnämnden har 2013-05-30, § 102-13, antagit detaljplan för Jukkasjärvi 59:2 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-07-10.

Detaljplanen omfattar den västra delen av Icehotel i Jukkasjärvi.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnader innehållande hantering av is och snö samt mindre skaliga byggnader med samma ändamål invid Torne älv. Utöver det tillkommer anordnande av parkering.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns till påseende hos Plankontoret.

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07