På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Karhuniemi, Luossavaara 1:2 och Kiruna 1:1, del av

Ny väganslutning Karhuniemi -E10

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2017. Rättelse enligt förvaltningslagen 26§ har dock gjorts då fel plankarta antogs.

En ny plankarta antogs i Kommunfullmäktige 2018-04-09, § 38. Detaljplanen med den nya, rätta plankartan vann laga kraft 2018-05-08.

Trafikverket har pekat ut förslag på hur de nya anslutningarna till ny E10 kan dras. Syftet med detaljplaneprocessen är att utreda bästa alternativ för väganslutning mellan Karhuniemi och ny E10 samt att ge planmässiga förutsättningar för den nya anslutningen.

 

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2020-03-02