På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Karesuando 24:1 samt 10:3, del av

Bostäder och kontor

Miljö- och byggnämnden har 2013-12-05, § 183-13, antagit detaljplan för Karesuando 24:1 och del av Karesuando 10:3 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-01-08.

Syftet med planen är att ändra användningsändamålet för fastigheterna Karesuando 24:1 och Karesuando 10:3 från allmänt ändamål och jordbruksändamål till bostäder och kontor, för att möjliggöra fastighetsregleringar samt upphäva del av gällande detaljplan inom Karesuando 10:3.

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07