På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kauppinen - områdesbestämmelse

Områdesbestämmelse - markanvändning

Syftet med områdesbestämmelserna för Kauppinen by är att redovisa den huvudsakliga markanvändningen samt beskriva en önskvärd utveckling av bebyggelsen. En idé bakom områdesbestämmelserna är att de skall kunna utgöra en plattform för enskilda initiativ inom byn för gestaltning, skötsel av gemensamma områden och att skapa samförstånd kring miljö- och hälsofrågor.

Områdesbestämmelserna har upprättats med ett normalt planförfarande. Dessa har antagits av miljö- och byggnämnden den 26 november 2009.

Beslutet vann laga kraft den 29 december 2009.

Samrådsredogörelsen finns för påseende hos Plankontoret.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07