På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus

Utökad byggrätt - tillägg

Miljö- och byggnämnden har 2012-08-30, §213-12, antagit detaljplan för Luossajärvi ny damm – fläkthus del av Kiruna 1:1, Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2012-10-09.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra uppförande av två fläkthus för ventilation av den nya huvudnivån KUJ 1365 i Kirunavaaragruvan. Byggnadsarean har utökas till 1500 m2 från samrådets 800 m2 för att säkerställa att en värmeåter­vinningsanläggning kan inrymmas i anslutning till fläkthusen.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07