På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm

Ny damm

Samhällsbyggnadskontoret har fick i uppdrag av miljö- och byggnämnden 2008-10-23 § 253-08 att ändra detaljplanen för Luossajärvi. Det beror på att LKAB planerar att bygga en ny damm över Luossajärvi för att undvika att sjövatten dränerar in i gruvan. När LKAB, som planerat utökar brytningen av sjömalmen och samtidigt tar en ny huvudnivå i drift sker en ytterligare utbredning av dagbrottet åt nordost.

Syftet med planen är att göra det möjligt att under trygga förhållanden fortsätta brytningen av den norra delen av Kiirunavaaramalmen (sjömalmen). Detaljplanen gör det möjligt att anlägga en ny damm i ett nytt läge och att därefter tömma ca 30 % av Luossajärvis volym. Syftet med tömningen är att minska riskerna för inläckage i gruvan och att möjliggöra brytningen av den så kallade sjömalmen

Planen antogs av kommunfullmäktige den 21 februari 2011 och vann laga kraft 2011-03-22.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07