På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kiruna 1:1, del av, Södra infarten

Gruvindustri

Miljö- och byggnämnden beslutade år 2006 att en ny detaljplan för södra infarten skulle upprättas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny infartsväg till LKAB:s gruva på fastigheten Kiruna 1:1.

I samband med planläggningen av den nya järnvägen beslutade miljö- och byggnämnden att en godsbangård i anslutning till södra infarten skulle planläggas, vilket ingår i planförslaget.

Miljö- och byggnämnden har 2008-12-10, § 288-08, antagit detaljplan för, Södra infarten, i Kiruna kommun, avseende gruvindustri, väg.

Beslutet har vunnit laga kraft 2009-01-09.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07