På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kiruna 1:1 med flera, Viscaria

Gruvverksamhet

Miljö- och byggnämnden har 2013-10-17, § 169-13, antagit detaljplan för del av Kiruna 1:1, del av Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Viscariagruvan i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2013-11-21.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra återupptagning av gruvbrytning inom den tidigare Viscariagruvan. Som grund för planläggningen finns en pågående prövning av bearbetningskoncession.

Huvuddelen av området för den planerade gruvbrytningen, för vilken Avalon Minerals Viscaria AB har erhållit bearbetningskoncession för, är tidigare detaljplanelagt som industriområde för gruvändamål.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns till påseende hos Plankontoret.

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07