På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kiruna 1:173, del av samt Tuolluvaara 1:1, del av, Kapellet

Bostäder

Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder i friliggande enbostadshus. Med tanke på den förändring som sker i centrala Kiruna med sprickbildningen från gruvverksamheten, så kommer efterfrågan på tomter öka för bostadshus.

I denna planläggning möjliggörs avstyckning av 7 nya tomter för enskilda bostadshus samt en befintlig tomt, Kapellet, som kan utvecklas i enskild regi. Detta blir också en naturlig vidareutveckling av det närliggande bostadsområdet.

Miljö- och byggnämnden har 2008-12-10 § 294-08, antagit detaljplan för, del av Kiruna 1:173, del av Tuolluvaara 1:1 m fl, för bostad i Kiruna kommun.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2010-11-19.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Plankontoret.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07