På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Krämaren, del av, Välten med flera

Handel med mera

Miljö- och byggnämnden har beslutat 2006-04-27 § 155-06 att en ny detaljplan ska upprättas för del av kv Krämaren och Välten, samt del av Triangeln 10:2, Industrin 9:7 m fl. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av det redan etablerade handelsområdet vid Coop och den f.d. industritomten.

Detta kommer bland annat att innebära nya trafiklösningar på Österleden och också på Lombololeden.

Planen har upprättats med normalt planförfarande och den 30 maj beslutade miljö- och byggnämnden att godkänna utlåtandet med föreslagna ändringar och anta planen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 4 juli 2008. 

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns för påseende hos Plankontoret.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07