På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Läraren 1

Utökad byggrätt

Samhällsbyggnadskontoret har ändrat del av gällande detaljplan för Övre Norrmalm, del av kvarteret Läraren.

Planen upprättades med enkelt planförfarande då planändringen var av mindre betydelse och sakna intresse för allmänheten.

Syftet med planändringen är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålet kontor och handel.

Miljö- och byggnämnden antog detaljplanen 1 september 2011 och planen vann laga kraft 10 oktober 2011.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Plankontoret.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07