På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Liljan 1

Bostad och kontor

Detaljplan för del av Liljan 1, bostäder och kontor har antagits i miljö- och byggnämnden 20121018, § 250-12.

Beslutet har därför vunnit laga kraft 2012-11-29.

Syftet med planen är att ändra fastighetens användning, från allmänt ändamål till bostäder och kontor för att möjliggöra fastighetsregleringar. Fastighet Liljan 1 ligger i ett område som domineras av bostäder. Byggnaden på fastigheten har tidigare fungerat som brandstation/polisstation men inrymmer i dagsläget bostäder samt kontor.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07