På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Lombolo strand

Äldreboende

Den 23 oktober 2008 beslutade miljö- och byggnämnden att en ny detaljplan får upprättas för kvarteren Lombolo Strand 11-14 och del av Lombolo 12:1. Syftet med planen är att bygga ett nytt äldreboende.

Detaljplanen omfattar ca 60 nya bostadslägenheter fördelat på tre huskroppar och ett samlingshus. Samtliga hus för äldreboendet avses att sammanbyggas.

Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande. Planen har godkänts och antagits av miljö- och byggnämnden 2009-04-23 § 93-09. 

Planen har vunnit laga kraft 2009-05-29.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-05-07