På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Lyftkranen 7

Industri

Miljö- och byggnämnden har 2014-03-20, § 53-14, antagit detaljplan för Lyftkranen 7 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-04-24.

Syftet med detaljplanen är att utöka gällande planområde för Lyftkranen 7.
LKAB Mekaniska har idag sitt måleri/blästerverksamhet på Linbanan 1, i det så kallade Metso huset. Denna byggnad måste rivas senast april 2014 på grund av att det nya stadshuset ska placeras här. De vill därför köpa en del av kommunens mark för att kunna bygga ut befintlig industribyggnad mot E10.

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av industri samt att utöka område för industri. Detaljplanens genomförande innebär att byggrätten utökas för att kunna uppföra en byggnad för industriändamål på södra sidan om befintlig byggnad. Den befintliga byggnad som ligger i fastighetsgräns mot Lastvägen ges en byggrätt.

Arbetet med planen genomgick ett enkelt planförfarande vilket innebär att synpunkter endast samlats in under samrådstiden.

 

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07