På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gul markering anger planområdet

Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg

Tillägg - Industri

Kommunstyrelsen har 2015-05-18, § 145, antagit tillägg till detaljplan för del av Kiruna 1:1, LKAB:s södra infart i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2015-06-12.

Syftet med planen är att möjliggöra att asfaltverket kan flyttas till LKAB:s södra infart. Idag är marken planlagd som industri med prickmark som anger att marken inte får bebyggas. Ändringen genom tillägg möjliggör att asfaltverket med tillhörande byggnader flyttas till LKAB:s södra infart. Därmed frigörs marken där asfaltverket ligger idag för framtida centrumbebyggelse.

 

 

 

 

Innehållsansvarig: Therese Olsson

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07