På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Översiktskarta över planområdet.

Industrin 9:7, del av, etapp 2

Verksamhetsområde, trafiklösning

Kommunfullmäktige har 2020-02-17 antagit detaljplanen för del av Industrin 9:7, etapp 2. Beslutet vann laga kraft 2020-03-14.

Under 2015-2016 detaljplanerade kommunen en ny lokalisering för räddningstjänstens verksamhet. Kommunstyrelsen undantog en del av dåvarande detaljplaneområde vid antagandet. Arbetet med den undantagna delen av detaljplanen återupptogs och planen har varit ute på ny granskning. 

Syftet med detaljplanen är att medge en ny vägkoppling mellan befintlig E10 och Malmvägen. Det påverkar trafiklösningarna på Industri- och Forvägen. Detaljplanen inkluderar också kvartersområden för verksamheter, kontor och handel samt naturområden med gång- och cykelbanor och skoterled.

Detaljplanen överensstämmer med den för Kiruna kommun antagna fördjupade översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig: Aleksiina Paakki

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-03-18