På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Planområdet markerat med rött.

Jägarskolan 8:3, del av, Kurravaaravägen

Bostäder

Kommunfullmäktige har den 2019-06-10 beslutat att anta detaljplanen för del av Jägarskolan 8:3, Kurravaaravägen. Beslutet har vunnit laga kraft 2019-07-10.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde öster om Kurravaaravägen. Planområdet kommer att försörjas med infrastruktur för VA, fjärrvärme med mera. Tanken är att binda ihop befintlig stadsplan väster om Kurravaaravägen med det tidigare Skjutbaneområdet och vidare mot Kirunas nya centrum. Planen utgör en andra etapp i bostadsutbyggnaden av det tidigare Skjutbaneområdet.

Detaljplanens syfte överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort som vann laga kraft 2014-10-01. I den fördjupade översiktsplanen är området avsatt för nytt centrum.

Bedömningen har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900)

Innehållsansvarig: Monika Paleckaityte

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-08-08