På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Meteoren 7 och 8

Tillägg - Bostäder

Kommunstyrelsen har 2015-10-05, § 281, antagit tillägg till detaljplan för del av Solvinden, del av kv. Meteoren, Meteoren 7 och 8 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2015-11-04.

Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheterna inom planområdet. Idag är området planlagt som kvartersmark för bostäder samt grönområde. Det finns även möjlighet att uppföra gemensamhetsanläggning för de boende i området.

 

 

Innehållsansvarig: Therese Olsson

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2017-05-16