På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Palsen 2

Bostäder

Miljö- och byggnämnden har 2014-05-08, § 89-14, antagit detaljplan för Palsen 2 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-06-13.

Syftet med planförslaget är att pröva de planmässiga förutsättningarna för att utöka byggrätten på fastigheten Palsen 2 och därmed tillåta byggnader för bostadsändamål om två våningar. Gällande detaljplan tillåter bostäder men möjliggör inte planerad exploatering då den är hårt styrd av prickmark.

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2017-05-30