På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Provtagaren 21

Utökad byggrätt

Syftet med planändringen, med stöd av tillägg till gällande detaljplan från 1989, är att utöka byggrätten inom kvartersmark för ändamålen kontor och handel. Gällande detaljplans bestämmelser om tillåten byggnadsarea motsvarar inte de krav som fastighetsägaren ställer på sin verksamhet idag.

Kvarteret ligger mitt i Kiruna centrum och består idag av ett café som på sommaren även har en uteservering. När gällande detaljplan upprättades fungerade anslutande gata som en lokalgata för biltrafik. Idag är det enbart en gågata.

Planen har vunnit laga kraft 7 november 2010.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2017-05-16