På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Renen 1

Hotell

Miljö- och byggnämnden har 2014-08-28, § 166, antagit detaljplan för Renen 1 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-10-01.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att uppföra hotell.

Malmfältens folkhögskola planerar att uppföra hotellbyggnader i anslutning till den redan befintliga bebyggelsen på fastigheten Renen 1. I den gällande detaljplanen är området planlagt med ändamålet skola. I förslaget till detaljplanen regleras marken utöver skola också för bostäder, kontor och kultur och fritid (inkluderar även hotell och vandrarhem).

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2017-05-16