På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Riksgränsen 1:144 och 1:145 med flera

Möjliggöra för bostäder

Miljö- och byggnämnden har 2013-12-05, § 187-13, antagit detaljplan för Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av 1:6 i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2014-01-08.

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra bostadsbebyggelse i Riksgränsen. Tidigare planläggning medger hotell- och naturändamål. Förändringarna från den gällande planen handlar om ändrad markanvändning.

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet finns till påseende hos Plankontoret.

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2017-05-16