På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Blå markering anger planområde

Renen 2

Hotell med mera

Kommunfullmäktige har 2020-06-01, § 63, beslutat att anta detaljplanen för Renen 2. Beslutet vann laga kraft 2020-07-01.

Syftet med planen är att ändra användning, utöka byggrätten samt byggnadshöjden för att möjliggöra för en större hotellbyggnad som inte tillåts i gällande detaljplan.

Detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen över Kiruna C 2014. I enlighet med kommunstyrelsens beslut krävs inte en miljökonsekvensbeskrivning.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

 

Innehållsansvarig: Monika Paleckaityte

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-07-02