På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Planbesked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan eller områdesbestämmelse behöver upprättas, upphävas eller förändras ska begära ett planbesked av kommunen.

Din begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med åtgärden och ett kartunderlag som visar det område som berörs. Under Relaterat innehåll finns en blankett att fylla i.

Vi vill också att du bifogar:

Situationsplan skala 1:500 eller 1:1000 med det berörda området och befintliga och eventuellt tänkta tomtplatser markerade

Om området ligger utanför tätort vill vi också att du anger en ungefärlig centrumkoordinat i koordinatsystemet Sweref 99TM samt en bifogar översiktskarta skala 1:50 000 eller 1:100 000 med det berörda området markerat

Kommunstyrelsen ska ge beskedet om ifall ett planarbete kommer att påbörjas eller inte inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kom in. Om nämnden avser att påbörja ett planarbete ska det av planbeskedet framgå ungefär vid vilken tidpunkt ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skälen anges i planbeskedet.

Själva planbeskedet går inte att överklaga.

Du får betala för kommunens handläggning av din begäran enligt gällande taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt. 

Läs mer om planbesked på Boverkets hemsida genom att klicka på länken till höger.

Innehållsansvarig: Nina Eliasson

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-02-03