På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Planprocessen

Planprocessen kan ske med standardförfarande eller utökat förfarande.

Då de kommunala besluten om samhällsutvecklingen och hur bebyggelsen ska  utformas berör många av oss, ska därför all planering ske med medborgarinflytande. Alla berörda intressenter ska få möjlighet till insyn och påverkan. Därefter fattar våra politiker sina beslut.

Standardförfarande kan väljas om förslaget till detaljplan överensstämmer med kommunens översiktsplan och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett  så kallat begränsat förfarande som bara innehåller ett tillfälle för att inhämta synpunkter.

Utökat förfarande ska väljas om planförslaget inte överensstämmer med översiktsplanen. Det ska också tillämpas om planförslaget är av betydande intresse för allmänheten, i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Kommunen äger planfrågan och ansvarar för planens genomförande. De kommunala detaljplanerna upprättas hos kommunen och ibland anlitas plankonsulter. Privata exploatörer och fastighetsägare får bekosta och anlita egna plankonsulter för detta arbete. Kommunens planhandläggare granskar planer som konsulter författat.

Mer information om planprocessen hittar du genom att klicka på länken till höger.

Innehållsansvarig: Nina Eliasson

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-02-03