På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

3 - Granskning

Synpunkter måste framföras skriftligt under granskningsperioden.

När detaljplanen har justerats med eventuella inkomna synpunkter under samrådstiden ska den ställas ut för granskning.

Granskningsperioden, pågår under minst tre veckor men planen ställs vanligtvis ut fyra veckor. Alla som berörs av planen meddelas via brev och kungörelse i tidningen. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, här på kommunens webbplats samt ibland också på olika platser lokalt.

Under granskningstiden kan man framföra skriftliga synpunkter på planförslaget. Om inte synpunkterna framförs skriftligt under granskningstiden kan man förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
 
Inkomna synpunkter ska sammanställas i ett utlåtande. Utlåtandet skickas sedan till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-05-13