På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kart- och mättjänster

Kiruna kommuns kart- och mättjänster utförs på kommunens uppdrag av Metria.

Kiruna kommun lät under 2015 flygfotografera och kartera Kurravaara, nordöst om Kiruna. Området fotograferades för att kunna ajourhålla kommunens egen primärkarta/baskarta. Detta har gett nya flygbilder, se exempel nedan, och ortofoton som i sin tur ger möjlighet att nyttja informationen för framtida planering inom området.

Metrias uppdrag är att i första hand svara för underhåll och ajourhållning av kommunens primärkarta och ur dessa producera de kartor kommunen behöver i förvaltningarnas olika verksamheter till exempel nybyggnadskartor och grundkartor.

Metria svarar för mätningstekniska uppdrag från allmänheten enligt plan- och bygglagen, exempelvis husutstakningar och lägeskontroll.

Kommunen har upphovsrätt till alla kartor som produceras och tar ut en avgift för användning.

 

Bilden ovan visar ett flygfoto taget 2015 över en del av Kurravaara.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-12-03