På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hygienlokaler

Hygienlokaler är lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling. Frisörsalonger, solarier och fotvårdsalonger är exempel på hygienlokaler. För att hindra smittrisken krävs en god hygien. Det finns krav på bland annat lokalens inredning, redskapshanteringen och den personliga hygienen.

Anmälningsskyldighet
Anmälan ska ske till miljökontoret innan lokalen eller anläggningen tas i bruk. Anmälningskyldighet gäller för följande verksamheter;

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg,

2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor, eller

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller
internationell skola.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma anläggningen. Miljökontoret får därigenom möjlighet att utföra en besiktning och framföra synpunkter på anläggningens utformning och skötsel.

Underlåtenhet att anmäla innebär att tillsynsmyndigheten måste pröva om verksamhetsutövaren ska beläggas med miljösanktionsavgift.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2019-11-29