På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Starta livsmedelsföretag

Vad är ett livsmedelsföretag?

Alla verksamheter som med eller utan vinstsyfte hanterar livsmedel definieras som livsmedelsföretag. Det kan vara ett privat eller offentligt företag som är involverat någonstans i livsmedelskedjan från jord till bord, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor och föder upp djur till en företagare som levererar mat till konsumenten. Förutsättningen är att verksamheten har en viss kontinuitet och organisation. 

Vilka krav ska uppfyllas för att bedriva livsmedelsföretag?
Som livsmedelsföretagare bär du alltid ansvaret för att de livsmedel du säljer eller serverar är säkra för konsumenten, samt att maten eller produkterna innehåller det som utlovas. Livsmedelslagstiftningens krav ska anpassas till den verksamhet du bedriver och måste uppfyllas redan vid start.

Vilka behöver registrera sin verksamhet?
Alla livsmedelsföretagare har en skyldighet att registrera sin verksamhet innan uppstart. Föreningar, ideella organisationer, privatpersoner, kan omfattas av ovanstående regler och därmed ha krav på registrering av verksamhet. Vid försäljning eller övertagande av befintlig verksamhet innebär detta att tidigare utfärdad registrering upphör att gälla. Därför måste den nya verksamhetsinnehavaren göra en ny registrering för sin verksamhet. Ta kontakt med Miljökontoret om du ska registrera en verksamhet eller är osäker på om det behövs en registrering.

Du hittar blanketter för anmälan och ansökan via länken blanketter. Anmälan ska göras innan verksamheten startar och du ska ha fått ett skriftligt beslut innan du får börja. Vid registrering får du starta 10 vardagar efter det att myndigheten fått din anmälan även om du inte fått något beslut.

Det kan krävas bygglov eller bygganmälan för lokalen där du tänker hålla till. Kontrollera detta med bygglovskontoret tel: 0980-70000. Kontakta sotarmästaren tel 0980-100 11 för att ta reda på ifall ventilationen i lokalen är tillräcklig.

Om du planerar att servera alkoholdrycker måste du ha särskilt tillstånd från kommunens alkoholhandläggare tel: 0980-70000.

Publicerad av: Helena Söderlund

Senast ändrad: 2019-10-21