På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Avgifter för livsmedelsföretag

Livsmedelskontollen i Sverige ska vara självfinansierad. Detta innbär att det är livsmedelsföretagen som ska betala hela kostnaden för kontrollen.

Alla företag riskklassificeras

Riskklassningen bygger på en modell framtagen av livsmedelsverket där vissa förbestämda typer av verksamheter ger olika riskpoäng. Beroende på typ av verksamhet och omfattning och om känsliga grupper serveras (barn under fem år, äldre, allergiker) hamnar verksamheterna i en av fem olika riskklasser.
Riskklassningen och en erfarenhetsmodul där inspektionsresultat ligger till grund för bedömningen avgör vilken den årliga kontrolltiden ska bli.
Om företaget under året visar sig ha en bra egenkontroll, god hantering av maten och få avvikelser vid inspektionen så kan antalet kontrolltimmar sänkas till nästa år. Om företaget däremot sköter sig dåligt kan antalet kontrolltimmar komma att fördubblas till nästa år.
Erfarenhetsklassificeringen görs enligt Livsmedelverkets vägledning.

Årlig avgift

Den årliga kontrolltiden ligger till grund för livsmedelsverksamhetens avgift. T ex 4 timmar gånger timavgiften (1100 kr) vilket ger en årsavgift på 4400 kr under år 2016. Årlig kontrollavgift tas ut från och med det år verksamheten registrerats.
Timavgiften under 2016 är 1100 kr. Timavgiften indexuppräknas årligen.

Avgift för extra kontroll

Om det visar sig att verksamheten inte klarar kraven och det krävs uppföljande besök eller provtagning, att det kommer in klagomål som visar sig vara befogade, så får verksamheten stå för alla de kostnader som den extra kontrollen medför. Timavgiften för extra offentlig kontroll är 800 kr.

Länk till mer information om riskklassificeringsmetoden finns till höger

Publicerad av: Helena Söderlund

Senast ändrad: 2019-02-05