På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förorenade områden

Ett av Sveriges miljömål handlar om föroreningar i mark, byggnader och vatten. Miljömålet slår fast att förorenade områden ska vara identifierade. För de 100 områden som är mest prioriterade avseende risker för människors hälsa och miljön ska arbetet med sanering och efterbehandling ha påbörjats senast år 2005.

I Kiruna kommun finns ett prioriterat objekt, Ala Lombolo, där undersökningar har pågått under en längre tid. Övrig mark som undersökts och sanerats är nedlagda bensinstationer. Länsstyrelsen har gjort så kallade MIFO inventeringar i länet bland annat i Kiruna. De branscher som närmare undersökts är gruvor, bilskrotar och kemtvättar. 

Det är viktigt att miljökontoret får kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen. Som ägare eller brukare är du skyldig att upplysa miljökontoret om du upptäcker en förorening. Om du tänker sanera en fastighet där det finns en förorening måste detta anmälas till miljökontoret minst 6 veckor innan åtgärden beräknas starta.

Spimfab har mer information om sanering av gamla bensinstationer.

Publicerad av: Åke Jönsson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-04-02