På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § miljöbalken

  1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten
  3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd delas miljöfarliga verksamheter in i fyra olika kategorier: 

  • A-verksamheter som skall ha miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • B-verksamheter som ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten
  • C-verksamheter som skall anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
  • Övriga verksamheter (U) som varken behöver söka tillstånd eller anmäla verksamheten.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2020-04-02