På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Miljörapporter

Föreskrifter om miljörapport från tillståndpliktiga miljöfarliga verksamheter trädde i kraft 2001. Alla som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att årligen lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. I miljörapporten ska redovisas de åtgärder som vidtagits för att uppfylla villkoren i ett tillståndsbeslut och resultaten av dessa åtgärder. 

Rapportering sker till Svenska miljörapporteringsportalen, SMP, vilket gör datahanteringen enklare och säkrare genom:

att de variabler som visas första gången i inmatningsformuläret anpassas till den bransch det gäller
att fjolårets värden syns i inmatningsformuläret
att användaren uppmärksammas på om värdet förändrats mycket sedan föregående års rapport
att föregående rapports data automatiskt kopieras när man skapar en ny rapport samma år
att aktuell information om anläggningen hämtas från tillsynsmyndighetens register varje år.

På SMP kan tillsynsmyndigheterna granska miljörapporterna och få tillgång till aktuella utsläppsdata. Här kan också Naturvårdsverket hämta uppgifter för vidare rapportering internationellt.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2020-04-02