På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Luften i Kiruna

Sedan 1969 har luftföroreningar i Kiruna centralort undersökts vid ett flertal tillfällen. Under åren 1986-1998 deltog Kiruna i URBAN-mätnätet, som är en landsomfattande mätning av stadsluft. Under den 12-årsperioden visar resultaten på minskande värden av kvävedioxid och sot de första 9 åren och en viss ökning de tre följande. Svaveldioxiden har minskat under hela perioden. Kvävedioxidhalten var 12 µg/m3.

Januari-juni 2005 gjordes mätningar tillsammans med LKAB på centralskolan inför prövningen av det nya pelletsverket. Mätningarna har i första hand omfattat kvävedioxider och PM10, som är inandningsbara små partiklar. Dessa är en bidragande orsak till sjuklighet och dödlighet hos många människor.

Översiktliga luftundersökningar med inriktning på nedfallande stoft och kvävedioxid genomfördes i de framtida bebyggelseområdena kring Prästgårdsbacken och Luossavaara under vintern 2006-07 och 2008-09 för att följa upp det nya pelletsverkets effekter.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2020-04-02