På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Torne älven

Torneälven är riksintresse för naturvård samt friluftsliv och ingår i Natura 2000, ett EU-nätverk som bevarar skyddsvärd natur i Europa. Torneälven har ett högt skyddsvärde och det är viktigt att förhindra att älven förorenas.

Luossajoki mynnar i Torneälven vid Laxforsen, norr om samhället Jukkasjärvi. Sedimenten nedströms Luossajokis mynning vittnar om det senaste seklets metalltillförsel. Provtagningar i djupbassängen utanför Jukkasjärvi uppvisar mycket höga kvicksilverhalter drygt 15 cm ned i sedimentet. Detta kan kopplas ihop med LKAB:s tömning av södra Luossajärvi under 1940/50-talet, då en kraftig puls av metaller spreds nedströms Luossajoki.

Glädjande uppvisar ytsedimenten lägre kvicksilverhalter idag jämfört med 1993, dock är metallhalten fortfarande förhöjd jämfört med opåverkade delar av älven. Ytsedimenten i djupbassängen utanför Jukkasjärvi har måttligt förhöjda halter kvicksilver medan Kallojärvibassängen, uppströms Luossajoki, har inga förhöjda metallhalter.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2013-05-03