På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Geologi

I anslutning till Ala Lombolo utgörs berggrunden av kvartsitsandsten, vilken övergår mot väster i en kvartsförande porfyr. Det finns vattenförande sprickor och krosszoner i riktningen öst-nordnordväst. De lösa jordlagren i området runt sjön består främst av 2-3 m mäktig morän som utgörs av en grövre grusig sandig morän nordöst-öst om sjön och en finkorningare siltigare morän i norr, väster och söder. 
Väster och norr om Ala Lombolo överlagras moränen av ett 0,5-1 m tjockt siltlager. En stor del av moränen och siltlagret överlagras dessutom av ett torvtäcke med varierande mäktighet.

Publicerad av: Åke Jönsson

Senast ändrad: 2013-05-03