På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Planområdet markerat i rött

Granskning av detaljplan för Jägarskolan etapp 2

Ett förslag till detaljplan för Jägarskolan etapp  2, Linbanan 1, del av Jägarskolan 8:3 och del av Jägarskolan 8:5 finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 24 juni - 15 juli 2020.

Syftet med planförslaget är att ändra befintlig detaljplan och fortsatt möjliggöra i huvudsak bostäder, med mindre inslag av skola, handel, samlingslokaler med mera. Ändringen omfattar två tillkommande kommunala gator, samt att byggrätterna inom området justeras som en anpassning till detta. 

Mer information om detaljplanen hittar du här.

Innehållsansvarig: Timo Saarensilta

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti