På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Vy över skolan och Ormen Långe i Svappavaara

Fördjupad översiktsplan Svappavaara 2015

En fördjupad översiktsplan gäller ett avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat än i översiktsplanen för hela Kiruna kommun. Den ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.

Kommunfullmäktige har den 2015-06-01 antagit förslag till fördjupad översiktsplan för Svappavaara. Beslutet har vunnit laga kraft 2015-06-30.

Planhandlingar

Fördjupad översiktsplan för Svappavaara 2015
Plankarta
Bilaga särskild sammanställning enligt miljöbalken kapitel 6:16

Övriga handlingar

Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse, bemötande av synpunkter under samrådet
Utlåtande, bemötande av synpunkter under utställningen 

Publicerad av: Sara Thelin

Senast ändrad: 2020-07-01