På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet 2014

Den fördjupade översiktsplanen omfattar området mellan Riksgränsen och Rensjön.

Kiruna kommun har antagit en ny fördjupad översiktsplan för Riksgränsen och Torneträskområdet för framtida markanvändning. Planen antogs av kommunfullmäktige 2014-03-31.

Planhandlingar

Fördjupad översiktsplan för Torneträskområdet 2014
Bilaga länsstyrelsens granskningsyttrande
Bilaga särskild sammanställning enligt miljöbalkens kapitel 6 § 16.

Övriga handlingar

Miljökonsekvensbeskrivning
Grundförutsättningar
Reviderad del av dokument Grundförutsättningar
Samrådsredogörelse, bemötande av synpunkter under samrådet
Utlåtande, bemötande av synpunkter under utställningen 

Publicerad av: Sara Thelin

Senast ändrad: 2019-09-09