På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Kommunens allmänna lekplatser

Kiruna har under tidigare år satsat på lekparker där alla får plats. Lekparker är en viktig träffpunkt för människor i alla åldrar - barn, ungdomar och vuxna.

Kiruna kommun har arbetat fram ett lekplatsprogram för planering och underhåll av de allmänna lekplatserna. Programmet ska ge riktlinjer för vilka miljöer som lekplatser på allmän platsmark ska erbjuda. Detta fastställdes av kommunstyrelsen 2012-10-22, § 28. Bilagan för Tätorter exklusive Kiruna C antogs på samma sammanträde.

Vem ansvarar för underhållet på en lekplats?

Ansvar:
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns. Vill en privat aktör anlägga en lekplats på privat mark är fastighetsägaren, det vill säga den privata aktören, ansvarig för underhåll av lekplatsen så att risk för olyckor begränsas. Är en lekplats uppförd på allmän platsmark är det kommunen som bär underhållsansvaret.

Byggnadsnämnden har enligt reglerna i PBL möjlighet att ingripa och förhindra att lekplatser och fasta anordningar på dessa vansköts så att risk för olycksfall uppkommer.

Finns lekplats eller ska en sådan anläggas på mark som en privat aktör eller förening arrenderar av kommunen är fastighetsägaren, det vill säga kommunen, ändå underhållsansvarig för lekplatsen. Om kommunen vill avsäga sig detta ansvar måste delegering ske till arrendatorn, detta görs lämpligen genom avtal.

Byggnadsnämnden har dock fortfarande, enligt PBL, möjlighet att ingripa och förhindra att lekplatser och fasta anordningar på dessa vansköts så att risk för olycksfall uppkommer.

Tillsynsmyndighet:
Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för att lekplatser byggs enligt plan- och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR). Kommunens byggnadsnämnd är också tillsynsmyndighet för att lekplatserna underhålls, är säkra och är tillgängliga. Konsumentverket är tillsynsmyndighet enligt produktsäkerhetslagen (PSL) för att produkter som tillhandahålls en konsument, till exempel en lekplats lekredskap, är säkra.

Innehållsansvarig: Charlotta Blind

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2017-06-09