På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Räddning och säkerhet

Enligt 2 kap 2 § Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Att bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete anses uppfylla kravet om att i skälig omfattning hålla utrustning och vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För en del ägare av byggnader eller anläggningar där hänsyn har tagits till risken för brand och konsekvenserna av en brand, ska dessutom lämna in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till kommunen. Nyttjanderättshavaren ska ge ägaren de uppgifter den behöver för att kunna lämna in den skritliga redogörelsen.

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2019-08-26