På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Föreståndare brandfarlig vara

En eller flera föreståndare och en eller flera ställföreträdande föreståndare för brandfarliga varor ska utses. Hur många föreståndare som ska finnas beror på hur verksamheten är organiserad. Det ska dock alltid finnas minst en föreståndare samt en ställföreträdande föreståndare. Föreståndarna ska skriftligen anmälas till tillsynsmyndigheten (Räddningstjänsten). Anmälningsblankett finns under rubriken 'Brandfarlig och explosiv vara' i menyn till vänster.
Ett tillstånd till hantering av brandfarliga varor är inte giltigt om inte en föreståndare är utsedd.

Föreståndarnas uppgifter

Föreståndarnas uppgifter är att vara ansvariga för att de brandfarliga varorna förvaras och hanteras på ett riktigt sätt. De ska också vara kontaktperson mot tillsynsmyndigheten. Föreståndarna ska kontinuerligt utföra kontroller, ersätta material som slitits ut och se till att god ordning råder och att lagstiftning och föreskrifter följs.

Ytterligare en uppgift är att informera övriga anställda i verksamheten om vilka risker som de brandfarliga varorna utgör, hur de ska hanteras och förvaras på ett riktigt sätt samt poängtera riskerna med om de inte hanteras och förvaras på ett riktigt sätt. Lämplig information är t ex hanterings- och förvaringsregler. T ex att inga brandfarliga vätskor får förvaras fritt exponerat i butiken utan ska förvaras i särskilda förvaringsskåp.

Föreståndarna behöver inte alltid vara på plats, men bör vara nåbara via telefon om något allvarligt inträffar eller om oklarheter uppstår som berör de brandfarliga varorna.

Föreståndarnas kunskaper

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om de brandfarliga varornas egenskaper och hur de ska hanteras och förvaras. Vilka kunskaper som krävs av föreståndarna beror på vilken verksamhet som bedrivs.

Föreståndarna kan skaffa tillräckliga kunskaper t ex genom att ta del av de föreskrifter och råd som Räddningsverket eller Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap ger ut, och/eller genom annan lämplig litteratur. Ett annat sätt är att gå en lämplig utbildning.

En föreståndare för en butik kan t ex skaffa tillräckliga kunskaper genom att ta del av den litteratur och de förvaringsregler som presenteras på denna webbplats. För en föreståndare på en bensinstation krävs andra kunskaper, lämpligen en utbildning som föreståndare för bensinstationer som ett komplement till litteraturen.

Delegation av föreståndare

Eftersom det innebär ett ansvar att vara föreståndare är det lämpligt att det finns en delegation från chefen som ger föreståndarna befogenheter att vara föreståndare. Befogenheterna innebär t ex att föreståndarna har rätt att avbryta hanteringen av de brandfarliga varorna i verksamheten om de bedömer att hanteringen utgör en allvarlig risk i verksamheten p g a att reglerna inte följs. Under 'Relaterat innehåll' till finns ett exempel på en delegationsordning som kan användas och anpassas för egen verksamhet, dokumentet heter 'Delegering av föreståndare'. 

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2018-05-23