På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Restaurang

Hantering av gasol på restauranger kräver tillstånd och en säker anläggning oavsett vilken mängd gasol som hanteras. Gasol i restauranger används bl a till spisar, ungnar, grillar och värmare på uteserveringar.

Att söka tillstånd till hanteringen kan för många upplevas som besvärlig. För att underlätta processen har Södertörns Brandförsvarsförbund med Räddningsverket, Fogas och AGA tagit fram en broschyr. Den finns i helhet att ladda ner till höger. Broschyren är uppdelad i olika steg. Nedan visas en sammanfattning och var du hittar information och blanketter för din ansökan. För att din ansökan ska kunna behandlas snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan är komplett. Ta därför del av informationen i broschyren i sin helhet.

1. Kiruna Räddningstjänst är den myndighet som beviljar tillstånd till att hantera brandfarliga varor. Blanketter och information om hur ansökan för brandfarliga varor går till finns under rubriken 'Brandfarlig och explosiv vara' i menyn till vänster.

Tillsammans med ansökan och anmälan av föreståndare skickar du in ett enklare ritningsunderlag (handritat eller datorritat spelar ingen roll bara ritningen är tydlig) och en enklare beskrivning av din verksamhet och eventuella grannars verksamheter. Om det finns brandlarm eller om lokalen eller omgivande lokaler är försedda med sprinklers ska detta framgå. Ritningsunderlaget ska bl a visa;

- var förvaringsskåpet för gasol är placerat
- hur distributionsledningarna är dragna från förvaringsskåpet till förbrukningsstället
- var entréer och nödutgångar är placerade
- hur många sittplatser det finns och var de är placerade i förhållande till förbrukningsstället för gasolen
- var eventuella grannars lokaler finns
- om det finns parkeringsplatser eller annat som kan påverka gasolhanteringen ska detta markeras

Ett exempel på hur en beskrivning och ett ritningsunderlag för en verksamhet kan se ut finns i dokumentet 'Ritning över restaurangen' under 'Relaterat innehåll' till höger.

2. Enklast för dig är att du nu tar kontakt med en installatör och en gasolleverantör. Installatören ska efter slutförd installation ge dig ett papper på att installationen är riktigt utförd, detta papper visar du vid avsyningen upp för myndigheten. Du ska också se till att få en klassningsplan (i broshyren kallad explosions-dokumentation).

Räddningsverket har i sitt informationsblad 'Gasolanläggning på restaurang' tagit fram övergripande tekniska krav för gasolanläggningar på restauranger som du hittar under 'Relaterat innehåll' till höger. Där finns också information om s k terassvärmare.

För att underlätta tillståndsansökan finns informationsmaterial som du ska ta del av då du ansöker om hantering av gasol i din restaurang. Detta material finns till höger. Materialet är framtaget av Södertörns brandförsvarsförbund.

För att förenkla för dig och din verksamhet finns ett exempel på Drift- och underhållsinstruktioner som du kan använda som en grund och skriva om så de passar just din verksamhet. Dessa instruktioner kan du ladda ned under 'Relaterat innehåll' till höger. Materialet är framtaget av Södertörns brandförsvarsförbund.

3. I detta steg söker du tillstånd till hanteringen, d v s skickar in handlingar till tillståndsmyndigheten enligt punkt 1 ovan.

4. Föreståndarna är de personer som har kunskap och ansvarar för gasolanläggningen på restaurangen. Föreståndarna är också kontaktpersoner mot myndigheterna och ska se till att alla i personalen har grundläggande kunskaper om gasolanläggningen. Utbilda därför gasolföreståndarna på lämplig sätt och anmäl dem till tillståndsmyndigheten på blanketten 'delegering av föreståndare' som finns till höger. 

5. Om tillståndsmyndigheten genomför en avsyning av gasolanläggningen kontrollerar myndigheten att du vidtagit de åtgärder som krävs för att hanteringen ska vara säker. Om du i ditt tillstånd får ett villkor att avsyning ska genomföras innan du får ta anläggningen i drift innebär det att du inte får börja använda Gasolen innan tillståndsmyndigheten kontrollerat din anläggning.

6. Det sista steget innan du tar anläggningen i bruk är att alla på arbetsplatsen informeras och känner sig säkra på vad som gäller för gasolanläggningen.

Checklista innan du skickar in ansökan

- Är din ansökan komplett, har du fyllt i kontaktuppgifter, mängder etc?
- Har du tagit del av informationen i de nedladdningsbara filerna som finns ovan?
- Har du bifogat ett ritningsunderlag och en verksamhetsbeskrivning enligt punkt 1?
- Har du utsett och anmält gasolföreståndarna enligt blanketten under punkt 4, och bifogat denna med ansökan?
- Har du laddat ned drift- och underhållsinstruktionerna enligt punkt 2?

Tänk på att!

Ansökningshandlingar som inte är kompletta kommer att returneras för komplettering, vilket gör att det tar längre tid för din ansökan att behandlas vilket innebär längre tid innan du får ditt tillstånd.

Mer information hittar du också i Räddningsverkets litteratur under 'Relaterat innehåll' till höger. 

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02