På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tillståndsgränser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har kommit ut med en ny föreskrift MSBFS 2013:3 gällande tillståndsgränser för hantering av brandfarlig vara. Föreskriften ersätter föreskriften SÄIFS 1995:3.

Föreskriften börjar gälla från den 1 oktober 2013 och de verksamheter som inte tidigare behövt söka tillstånd utifrån föregående föreskrift men behöver det nu har ett år på sig att inkomma med en tillståndsansökan (senast 1 oktober 2014).  

Nedan följer ett antal övergripande punkter om vilka förändringar som den nya föreskriften medfört

  • Ny definition av publika verksamheter innebär att fler verksamheter, t.ex. vissa butiker, kommer att behöva söka tillstånd om de överskrider tillståndgränserna.

 

  • Hantering under begränsad tid omfattas av tillståndsplikt enligt MSBFS 2013:3 om de överskrider tillståndsgränserna. Enligt de äldre föreskrifterna kunde dessa verksamheter anmäla hanteringen till räddningstjänsten i stället för att söka tillstånd. Exempel på sådana verksamheter är byggarbetsplatser, reparationsarbeten och tillfälliga publika verksamheter.

 

  • Verksamheter där brandfarlig gas bildas som biprodukt, används i den egna verksamheten och har ett övertryck av högst 1 bar blir tillståndspliktiga enligt MSBFS 2013:3. Dessa verksamheter, i huvudsak kommunala reningsverk och deponier, undantas från tillståndsplikt i SÄIFS 1995:3.

 

  • I MSBFS 2013:3 har nya gränser tillkommit för aerosoler. Gränserna är desamma som för brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C. Hantering av enbart aerosoler är helt undantagen tillstånd enligt de äldre föreskrifterna. För dessa kommer alltså tillståndsgränserna att gälla i stället.

 

  • Särskilda undantag finns i SÄIFS 1995:3 för förvaring av brandfarliga vätskor i mark. Sådan förvaring ska i MSBFS 2013:3 betraktas som hantering utomhus. Det är endast i undantagsfall som detta har betydelse i praktiken.

Publicerad av: Jon Moln-Teike

Senast ändrad: 2017-06-02