På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Explosiva varor

Sedan den 1 september 2010 hanterar kommunerna tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor istället för polisen.

Ansökan om tillstånd

Ansöker om tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor gör du numera hos Räddningstjänsten Kiruna.

Ansöker om tillstånd till att genomföra sprängning på en viss plats och i vissa fall för att få fyra av fyrverkerier på offentlig plats gör du fortfarande hos polismyndigheten.

Ansöker om tillstånd till gränsöverskridande överföring gör du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På deras hemsida hittar du övrig information om lagar och föreskrifter som berör explosiva varor.

Nedan kan du läsa om hur du söker tillstånd till hantering av explosiva varor.

Tillstånd - Det finns olika tillstånd att söka för hantering av explosiva varor. Du kan behöva söka flera tillstånd samtidigt, beroende på vad din hantering gäller.

Förvärv och innehav – Detta tillstånd ska du söka om du köper eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och förvaring:

  1. Antingen så köper du explosiva varor och förbrukar direkt, utan att först förvara varan, t ex vid sprängarbete. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
  2. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.

Förvaring – Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva varor. Förvarar du explosiva varor i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver du inte något eget tillstånd till förvaring.

Handel – Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, t ex om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.

Överföring – Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Godkännande av ny föreståndare – Du kan söka enbart för godkännande av ny föreståndare om du redan har tillstånd för hantering av explosiva varor och inte ska göra några andra förändringar i hanteringen.

Vilka tillstånd du ska söka beror alltså på hur din hantering ser ut. Vill du exempelvis sälja pyrotekniska varor behöver du följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav
  • tillstånd till handel
  • tillstånd till förvaring, om du förvarar i eget förråd

Vill du till exempel förvara sprängmedel behöver du något eller några av följande tillstånd:

  • tillstånd till förvärv och innehav
  • tillstånd till förvaring
  • tillstånd till överföring 


Det är viktigt att du bifogar de handlingar som vi behöver för att vi ska kunna göra en snabb och korrekt bedömning av ditt ärende. I blanketten för tillståndsansökan finns en förteckning över vilka dessa handlingar är. Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att ditt tillståndsbeslut blir försenat. Glöm inte heller att betala grundavgiften så fort som möjligt efter det att du mottagit fakturan, se vidare under avgifter.

Har du redan ett tillstånd för hantering av explosiva varor och söker nytt tillstånd, förlängning av befintligt tillstånd eller ändring av befintligt tillstånd ska du alltid bifoga en kopia av det befintliga tillståndet med ansökan.

När vi mottagit din ansökan gör en handläggare på Räddningstjänsten bedömning av om du som söker tillstånd tar ditt ansvar enligt de regler som gäller för säker hantering av varorna. För att du ska kunna hantera explosiva varor på ett sätt som är säkert för dig och din omgivning måste du ha kunskap om de risker som är förknippade med varorna.

För att få tillstånd måste du kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.

Om ansökan rör hantering på en särskild plats (t ex förråd eller försäljningslokal) kan vi besluta att en avsyning behövs innan tillstånd ges. Handläggaren kommer då att kontakta dig för att boka en tid. Vid avsyningstillfället kontrolleras att byggnaden eller lokalen uppfyller de krav som ställs på brandskydd och skydd mot explosion enligt lagen.

Tillståndsbevis ges när kontrollen av dig som söker och eventuellt utrymme för förvaring är färdig. Från det att du lämnat in en fullständig ansökan och att du betalt grundavgiften till att du meddelas beslut kan det ta cirka 3 veckor. Är ärendet komplicerat får handläggningstiden dock ta upp till 3 månader.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för tillståndsansökan finner du under rubriken 'Brandfarlig och explosiv vara' i menyn till vänster. Du använder samma blankett för alla tillstånd som gäller explosiva varor förutom ansökan om tillstånd till handel med fyrverkeriartiklar. Till den finns en särskild anpassad ansökningsblankett. Du kan använda en och samma blankett för att söka flera tillstånd, kryssa bara i vilka tillstånd det är du söker på första sidan. Blanketten ska skickas eller lämnas in till:

Kiruna Räddningstjänst

Värmeverksvägen 1

981 85 Kiruna

Tillsyn

När du fått ditt tillstånd för hantering av explosiva varor så är det Räddningstjänsten som gör tillsyn av din verksamhet. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och då kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Lästips - Mer information inom lagstiftningsområdet brandfarlig och explosiv vara hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har även en Handbok i förvaring av explosiva varor som du kan läsa och ladda ner.

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02