På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt 2 kap 3 § Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall det för vissa byggnader och anläggningar upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet som lämnas in till den kommunala räddningstjänsten. Syftet med den skriftliga redogörelsen är att dels förtydliga den enskildes ansvar för brandskyddet och dels att redogörelserna utgör ett underlag för kommunens planering av tillsynsverksamheten.

Objekt som omfattas av skriftlig redogörelse är sammanfattningsvis:

  • Vård och omsorg för personer som har hjälpbehov vid utrymning
  • Låsta institutioner och anstalter
  • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg för många barn eller där verksamheten bedrivs i lokaler med flera våningsplan
  • Hotell, pensionat eller vandrarhem med minst 5 gästrum samt förläggningar med minst 26 förläggningsrum
  • Samlingslokaler som används av fler 150 personer, t ex nöjeslokaler, konsertlokaler, sporthallar, teatrar, biografer och varuhus
  • Restauranger eller liknande med alkoholtillstånd och platser för fler än 50 gäster
  • Fritidsanläggningar med platser för fler än 1000 personer
  • Industriverksamhet med minst 20 personer sysselsatta samtidigt eller med en sammanlagd yta större än 2500 kvadratmeter eller för vilken det krävs tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 1988:868)
  • Kulturhistoriska byggnader och museer

För mer detaljerad beskrivning av vilka objekt som omfattas av skriftlig redogörelse se Statens Räddningsverks föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och det allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4).

Blankett för skriftlig redogörelse av brandskyddet finns under 'Relaterat innehåll' här till höger. 

Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka den till:

Räddningstjänsten
Värmeverksvägen 1
981 85 Kiruna

Publicerad av: Christian Aas

Senast ändrad: 2017-06-02